Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Blachaczek Krystyna

Krystyna Maria Blachaczek

ur. w 1948 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017
Biogram
Pani Krystyna Blachaczek prowadziła aktywną działalność opozycyjna mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Należała do NSZZ „Solidarność” zarówno w okresie legalnej jak i podziemnej działalności związku. Wchodziła w skład Prezydium Komisji Zakładowej przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach. 
Pani Krystyna Blachaczek uczestniczyła  w pracach Regionalnego Komitetu Więzionych za Przekonania, z ramienia którego otrzymała mandat delegata na Ogólnopolski Zjazd KWzP w Radomiu.  Współpracowała z czołowymi działaczami „Solidarności”  oraz Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) z terenu Śląska i Zagłębia. W dniu 30 IX 1982 r. Pani Krystyna Blachaczek uczestniczyła w nielegalnej manifestacji zorganizowanej w Katowicach przez działaczy opozycyjnych. Tego samego dnia została zatrzymana, a następnie tj. w okresie od 2 X-11 XII 1982 r. internowana. Przebywała w Areszcie Śledczym w Katowicach. Bezpośrednio po zatrzymaniu dokonano przeszukania mieszkania w/w, podczas którego  zakwestionowano szereg materiałów świadczących o tym, że Pani Krystyna Blachaczek zajmowała się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw. W powyższej sprawie Wydział Śledczy KWMO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach prowadził śledztwo, które ostatecznie z braku dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa zostało umorzone w dniu 1 XII 1982 r.
 Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną na przestrzeni lat 1982-1983 oraz 1985-1988  Pani Krystyna Blachaczek była objęta kontrolą operacyjną prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL zarówno w miejscu pracy jak i zamieszkania. Dodatkowa formą represji zastosowaną wobec Pani Krystyny Blachaczek było wydanie postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie od 21 X 1982 r. do odwołania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej