Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malczyk Mieczysław

Mieczysław Malczyk

ur. w 1930 roku w m. Sochaczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Mieczysław Malczyk w latach 1956–1957 był jednym z założycieli i członkiem władz Związku Młodych Demokratów w Łodzi, a w latach 1979–1981 uczestnikiem Ruchu Wolnych Demokratów. We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar” oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Łodzi. W maju 1981 r. został członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Od 13.12.1981 r. do 6.04.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Jesienią 1982 r. został zwolniony z pracy. W latach 1982–1989 kolportował publikacje podziemne na terenie Łodzi. W latach 1949–1950, 1957–1958, 1961–1962, 1965, 1968–1974, 1980–1983 podlegał inwigilacji ze strony organów bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN