Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pikul Antoni

Antoni Stanisław Pikul

ur. w 1954 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pracownik pracowni projektowej w Jaśle podległej Biuru Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi.
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, angażując się w powołanie struktur związku w miejscu pracy oraz na terenie Jasła. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej, a następnie Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarności” w Jaśle, przekształconej w Delegaturę Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w kolportaż ulotek i prasy podziemnej na terenie Jasła. W dniu 24 sierpnia 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 19 listopada 1982 r. w związku z wyrokiem Sądu Warszawskiego Sądu Wojskowego, który warunkowo umorzył postępowanie z powodu niewystarczających dowodów.  
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Jaśle.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t.. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019