Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlus Józef

Józef Pawlus

ur. w 1946 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Pan Józef Pawlus był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. 
Za swoją działalność po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany [2 V - 27 VII 1982]. 
Po wyjściu z miejsca odosobnienia podjął działalność w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność” (kolportaż ulotek i wydawnictw o treści antypaństwowej), za co w roku 1982 była prowadzona przeciwko niemu sprawa karna. W tego powodu Postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Krakowie z dn. 15 IX 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z dn. 28 XII 1982 r. Pan Józef Pawlus został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet kary zaliczony okres tymczasowego aresztowania od 15 IX - 28 XII 1982 r. 
W 1983 r. korzysta z prawa przysługującego osobom internowanym i składa wniosek na wyjazd stały do USA, dokąd udaje się w lutym 1984 r. 
Pan Józef Pawlus pozostawał w zainteresowaniu SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Bracia” (4 V 1982 – 7 XI 1983) prowadzonej przez Wydział III KWMO w Bielsku-Białej - materiały zniszczono.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności