Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Liberadzki Andrzej

Andrzej Liberadzki

ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Andrzej Liberadzki od 1975 r. był dziennikarzem. Pracował w redakcji „Tygodnika Morskiego”, a także był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Czas”. Był członkiem  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w którym od 1980 r. pełnił funkcje kierownicze.
Od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W dniu 13.12.1981 r. został zwolniony z pracy oraz otrzymał zakaz wykonywania zawodu. Inspirował postawy protestacyjne w środowisku dziennikarskim przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Organizował współpracę dziennikarzy z wydawnictwami podziemnymi Gdańska oraz emigracyjnymi. 
Publikował w piśmie „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego.” Współpracował z Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Był wydawcą i redaktorem podziemnego pisma „Przekaz”. W 1986 r. na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku dokonano przeszukania jego mieszkania i odnaleziono nielegalne wydawnictwa. W związku z tym został zatrzymany w areszcie w Gdańsku. Zwolniony został następnego dnia po przesłuchaniu.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków