Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ludwik Jan Karmiński
ur. w 1941 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2015

Biogram

Działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Ponadto był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, której struktury zakładał w KWK „Wujek”. 
W dniach 13–16.12.1981 r. brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni. Wszedł w skład powołanego wówczas Komitetu Strajkowego. 
W latach 1981–1983 uczestniczył w działalności niepodległościowej w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu biuletynu podziemnego „Wujek i Kontakty” oraz organizował pomoc dla rodzin zastrzelonych górników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej