Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ludwik Jan Karmiński

ur. w 1941 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2015
Biogram
Działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Ponadto był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, której struktury zakładał w KWK „Wujek”. 
W dniach 13–16.12.1981 r. brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni. Wszedł w skład powołanego wówczas Komitetu Strajkowego. 
W latach 1981–1983 uczestniczył w działalności niepodległościowej w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu biuletynu podziemnego „Wujek i Kontakty” oraz organizował pomoc dla rodzin zastrzelonych górników.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej