Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Stefan Gałuszka

ur. w 1946 roku w m. Ciernie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Józef Gałuszka od jesieni 1980 r. współorganizował lokalne struktury NSZZ "Solidarność" na terenie Jastrzębia-Zdroju. Po rejestracji „Solidarności’ pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju. Jako członek Komitetu Strajkowego  uczestniczył w strajkach podejmowanych w  dniach 28 VIII-3 IX 1980 r. oraz 13-15 XII 1981 r. na w/w kopalni. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie podporządkował się postanowieniom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. kontynuując działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. 
W okresie stanu wojennego  zaangażował się w niesienie pomocy rodzinom aresztowanych i internowanych górników. W dniu 16 V 1982 r. został zatrzymany i przewieziony początkowo do aresztu KM MO w Żorach, następnie do aresztu KW MO w Katowicach. Na pomocy decyzji o internowaniu podpisanej  w dniu 18 V 1982 r. w/w został umieszczony w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. Postanowieniem wydanym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonowa w Gliwicach  w dniu 17 VI 1982 r. Pan Józef Gałuszka został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 1 VII 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał pana Józefa Gałuszkę na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. 
Po uchyleniu tymczasowego aresztowania powrócił do działalności opozycyjnej. Na przestrzeni lat 1982-1989 uczestniczył w licznych akcjach protestacyjnych, manifestacjach antypaństwowych, ulotkowych i kolportażowych. 
W dniach 15-22 VIII 1988 r. stał na czele Komitetu Strajkowego na KWK „Krupiński” w Suszcu.  Z uwagi na działalność zarówno w legalnych jak i podziemnych strukturach „Solidarności” pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN