Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fimbir  Stanisław

Stanisław Fimbir

ur. w 1934 roku w m. Uściług
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Stanisław Fimbir (1934-2018), w trakcie nauki w szkole średniej w Przeworsku był inwigilowany przez funkcjonariuszy UB w związku z działalnością ojca Władysława w AK na Wołyniu oraz z prezentowanymi przez siebie poglądami. Jako osoba podejrzana o przynależność do nielegalnych organizacji zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1954-1955 w Batalionie Pracy w Kopalni Węgla Kamiennego Wanda-Lech w Nowym Bytomiu. Był kilkakrotnie przesłuchiwany w KWMO w Rzeszowie oraz aresztowany i osadzony w Więzieniu na Zamku w Rzeszowie. 
Represje w postaci przesłuchań przez funkcjonariuszy SB były stosowane wobec Stanisława Fimbira również w późniejszym okresie. W trakcie trwania stanu wojennego, zgodnie z przesłanymi oświadczeniami świadków, Stanisław Fimbir rozprowadzał walory filatelistyczne pochodzące z nielegalnych wydawnictw solidarnościowych oraz pochodzące z tych samych źródeł materiały propagandowe - gazetki i ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN