Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmura Leon

Leon Marceli Chmura

ur. w 1952 roku w m. Borowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Leon Marceli Chmura od 1976 r. pracował w Kombinacie Przemysłowym „Huta Stalowa Wola”. W 1980 r. włączył się w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
W czerwcu 1982 r. został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa za noszenie znaczka „Solidarności” przepasanego kirem. Pełnił funkcję kuriera pomiędzy lokalnymi oraz centralnymi, podziemnymi strukturami „Solidarności”. 18.05.1985 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie do dnia 28.10.1985 r. za kolportaż materiałów bezdebitowych m.in. 500 egzemplarzy „Tygodnika Mazowsze”. Za czyn ten Sąd Rejonowy w Stalowej Woli skazał go 17.12.1985 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. W grudniu 1985 r. został zwolniony z pracy w HSW, uniemożliwiono mu także ponowne zatrudnienie. Do pracy w HSW został przywrócony w 1990 r. Ponowne zatrzymanie Leona Chmury miało miejsce 28.08.1988 r. w trakcie trwającego strajku w HSW, gdy brał udział w manifestacji ulicznej wspierającej strajkujących. Następnego dnia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola wymierzyło mu grzywnę w kwocie 40 tys. zł i 1,5 tys.zł kosztów postępowania za udział w nielegalnym zgromadzeniu oraz podejmowanie działania w celu wywołania niepokojów publicznych.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN