Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Ryszard

Ryszard Feliks Wojciechowski

ur. w 1932 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
Był kolporterem niezależnej prasy. Utrzymywał kontakty ze współpracownikami Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od września 1980 r. był członkiem "Solidarności", współorganizował Komitet Założycielski, był jego wiceprzewodniczącym w Dyrekcji Budowy Szczerców w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni. Następnie został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Ziemi Łódzkiej, a od maja 1981 r. - delegatem na I Wolne Zgromadzenie Delegatów Ziemi Łódzkiej. Jako współorganizator i wiceprzewodniczący Delegatury Zarządu Regionu Ziemia Łódzka był odpowiedzialny za organizację akcji strajkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej. Został członkiem Tajnego Zarządu Regionu, gdzie odpowiadał za sprawy organizacyjne, pomoc prawną dla represjonowanych i organizację manifestacji. W dniu 26 sierpnia 1982 r. podczas manifestacji w Łodzi został zatrzymany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1982 r. współzałożył „Biuletyn Informacyjny Solidarności Regionu Ziemi Łódzkiej”, którego był wydawcą i drukarzem. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności