Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pajerski Kazimierz

Kazimierz Pajerski

ur. w 1929 roku w m. Nowy Targ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W 1950 r. był członkiem nielegalnej organizacji działającej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa" na terenie Zabrza, za co został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. W latach 60. mieszkał w Nowym Targu. Wykorzystując umiejętności, jakie nabył w związku z pracą w drukarni, zajmował się drukiem i dystrybucją książeczek modlitewnych, książeczek obrazkowych do nauki religii, druków świadectw nauki religii, dyplomów ministrantów itp., wspomagając w ten sposób działalność duszpasterską księży katolickich z okolicznych parafii, jak również bardziej oddalonych terenów. 
W związku z tą działalnością, prowadzoną od 1964 r., w lipcu 1966 r. Wojska Ochrony Pogranicza w Nowym Targu rozpoczęły rozpracowywanie go podejrzewając, że drukował również materiały o treści religijnej w języku słowackim, a następnie przemycał je do ČSSR, gdzie wydawnictwa takie były całkowicie zakazane. Z uwagi na brak znamion przestępstwa granicznego, w kwietniu 1968 r. WOP przekazały sprawę Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu. W toku postępowania potwierdzono tylko część zarzutów, niemniej poddano kontroli jego korespondencję, jak również przeprowadzono przeszukania w jego miejscu zamieszkania, a także w pomieszczeniach należących do jego rodziny. W wyniku przeprowadzonego śledztwa i postępowania prokuratorskiego wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowym Targu z 7 kwietnia 1970 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, przy czym na mocy ustawy o amnestii karę w całości darowano, nakładając jednak na skazanego grzywnę pieniężną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN