Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jesionkiewicz Maria

Maria Jesionkiewicz

ur. w 1941 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Od września 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Komitecie do spraw Radia i Telewizji  w Warszawie, a następnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej.  
W dniu 13 grudnia 1981 r. uczestniczyła w spotkaniu działaczy NSZZ „Solidarność” Polskiego Radia i Telewizji w kościele św. Michała w Warszawie. W związku z działalnością opozycyjną w 1982 r. w wyniku weryfikacji kadr została zwolniona z pracy.
W latach 1982-1984 współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od 1982 r. do 1989 r. była członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komitecie do spraw Radia i Telewizji. Zajmowała się organizowaniem pomocy dla rodzin internowanych i więzionych pracowników PRiT, a także prowadziła punkt kolportażu wydawnictw podziemnych m.in. „Solidarność Radia i Telewizji", „Robotnik” oraz „Tygodnik Mazowsze”.  
Ponadto organizowała spotkania z autorami oraz pokazy filmów poza cenzurą. Uczestniczyła również w spotkaniach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie. 
W latach 1981-1983 była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red nacz. Grzegorz Waligóra, t. 3, Warszawa 2019
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności