Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matylla Bolesław
Bolesław Michał Matylla
ur. w 1956 roku w m. Poznan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Od sierpnia 1982 r. działałał w Tymczasowym Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” pod pseudonimem „Dominik”. 
W związku z powyższą działąlnością został zatrzymany dnia 5 stycznia 1983 r., a dzień później tymczasowo aresztowany. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 25 lipca 1983 r. areszt uchylono na mocy amnestii. Nadal jednakpozostawał pod obserwacją SB był rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Poznaniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Michał". 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej