Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matylla Bolesław

Bolesław Michał Matylla

ur. w 1956 roku w m. Poznan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Od sierpnia 1982 r. działałał w Tymczasowym Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” pod pseudonimem „Dominik”. 
W związku z powyższą działalnością został zatrzymany dnia 5 stycznia 1983 r., a dzień później tymczasowo aresztowany. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 25 lipca 1983 r. areszt uchylono na mocy amnestii. Nadal jednak pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa i był rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Poznaniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Michał". 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej