Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Kiełpiński

ur. w 1939 roku w m. Owczarki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Roman Kiełpiński był pracownikiem naukowym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiej Akademii Nauk.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
Brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw i prasy na terenie UMK. Od 1982 r. uczestniczył w pracach Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwalnianym z Pracy i ich Rodzinom przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. 
W latach 1984–1985 w jego mieszkaniu na jednym z toruńskich osiedli znajdował się powielacz, na którym drukowano najważniejsze pismo opozycyjne regionu: „Toruński Informator Solidarności”,  a także wydawnictwa zakładowe takie jak: „Elana” i „Geofon” oraz sprawozdania z procesu morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Jego mieszkanie było również wykorzystywane jako miejsce tajnych spotkań samokształceniowych oraz wykładów dla studentów.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 tom 3 Polska Północna pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.