Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryczan ks. bp Kazimierz

Kazimierz Ryczan ks. bp

ur. w 1939 roku w m. Żurawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W latach 1980-1981, pracując na KUL był sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1981 roku wspierał czynnie strajk nauczycieli lubelskich. Był także wykładowcą Wszechnicy Związkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej z w ramach akcji „Klon”, nie zaniechał działalności opozycyjnej. Znalazł się w grupie łączników między różnymi podejmującymi działania konspiracyjne środowiskami pracowniczymi na Lubelszczyźnie. Był także inicjatorem powołania grup osób, działających w systemie piątkowym m.in. wspierających rodziny internowanych. Kontynuował również działalność w ramach Wszechnicy Związkowej, wygłaszał wykłady na spotkaniach Wszechnicy Nauczycielskiej obejmujące nauczanie społeczne Kościoła, podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, filozofię pracy, elementy socjologii i pedagogii społecznej. Od 1984 roku prowadził zajęcia w zorganizowanym przy Kurii Biskupiej w Lublinie przez Adama Cichockiego Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła, w których uczestniczyły osoby związane z działalnością w podziemnych strukturach opozycyjnych. Ksiądz Kazimierz Ryczan zaangażowany był także w działania Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli, który był miejscem spotkań działaczy podziemia i przedstawicieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1986 roku przy Ośrodku rozpoczęło działalność Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w którym ks. Ryczan także był wykładowcą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej