Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Kazimierz

Kazimierz Nowicki

ur. w 1948 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Kazimierz Nowicki od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi, gdzie w 1985 r. współorganizował Tajną Komisję Zakładową, której był członkiem do 1989 r. W stanie wojennym zaangażował się w działalność podziemną, rozbudowując na terenie zajezdni sieć kolportażu. W 1984 r. uczestniczył w akcji rozklejania w autobusach i tramwajach ulotek nawołujących do bojkotu wyborów. W latach 1985–1989 w ramach TKZ prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych i kolportował pisma podziemne, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Między Przystankami”, „Gotowość”. Od 1985 r. do 1987 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 1986 r. współtworzył niezależne wydawnictwo Pantograf, zaopatrywał drukarnię w papier, rozprowadzał publikacje, pisał - pod pseudonimami „Odrowąż” i „SOK” - teksty do wydawanego przez Pantograf pisma „Między Przystankami” (był członkiem redakcji). Współorganizował i uczestniczył w prowadzonej przez kierowców MPK akcji usuwania haseł propagandowych, brał udział w spotkaniach Duszpasterstwa Transportowców przy parafii św. Antoniego, aktywnie działał w Duszpasterstwach Ludzi Pracy przy łódzkich parafiach oo. jezuitów i oo. salezjanów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN