Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Stefan Duszyński

ur. w 1948 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Tadeusz Duszyński od 1980 r.  był działaczem  NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Metalchem” w Toruniu. Zajmował sie kolportażem wydawnictw podziemnych na terenie Torunia oraz przewożeniem ich pomiędzy Toruniem, Bydgoszczą i Warszawą.  W 1987 r. był współzałożycielem Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska” w Toruniu.  
W dniu 11.11.1988 r. został zatrzymany i przesłuchany za zorganizowanie na Rynku Staromiejskim w Toruniu po wieczornej mszy nielegalnego zgromadzenia z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  W czasie zgromadzenia głosił przez megafon hasła opozycyjne i krytykujące władze PRL. Orzeczeniem Kolegium Rejonowego przy Prezydencie Miasta w Toruniu z dnia 3.01.1989 r. został ukarany karą grzywny. Dnia 6.07.1989 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Toruńskim umorzyło prowadzone w sprawie Tadeusza Duszyńskiego postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003