Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Kazimierz Błaszczyk

ur. w 1931 roku w m. Wojkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Tadeusz Błaszczyk – z wykształcenia technik mechanik – pracował na stanowisku kierowniczym w dziale gospodarczym KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 29 VIII 1980 r. był współorganizatorem strajku i członkiem Komitetu Strajkowego w tej kopalni. Po strajku został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego  „Borynia”. 
W dniu 13 XII 1981 r. został internowany, a decyzję o internowaniu uzasadniono tym, że był przywódcą strajku na kopalni, wypowiadał się krytycznie o działaczach i członkach partii oraz szkalował kierownictwo kopalni. Przebywał kolejno: w ZK w Jastrzębiu-Zdroju, w ZK w Raciborzu, w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. 
W dniu 30 IV 1982 r. Pan Tadeusz Błaszczyk został zwolniony z ośrodka internowania, jednak równocześnie został zwolniony z pracy.  Do pracy w KWK „Borynia” powrócił dopiero po przemianach w 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN