Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chudzia Janusz

Janusz Witold Chudzia

ur. w 1944 roku w m. Górka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Janusz Chudzia w październiku 1964r. zorganizował strajk w Studium Nauczycielskim w Busku. W okresie tworzenia struktur „Solidarności” był jednym z najaktywniejszych działaczy i inicjatorem założenia niezależnych związków zawodowych w Zbiorczej Szkole Gminnej w Działoszycach. Był inicjatorem powołania związków zawodowych w innych instytucjach na terenie Działoszyc oraz wśród rolników gminy Działoszyce. Został wybrany na członka Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Etatowy pracownik Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego w Miechowie. Utrzymywał kontakty z działaczami antysocjalistycznymi i rozpowszechniał w swoim środowisku literaturę zawierającą wrogie treści. Internowany w dniu 13.12.1981r. w ośrodku odosobnienia Kielce - Piaski. Zwolniony z internowania w dniu 29.04.1982r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej