Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jancarz Kazimierz

Kazimierz Jancarz

ur. w 1947 roku w m. Sucha Beskidzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2016
Biogram
Ksiądz rzymskokatolicki sprawujący posługę wikarego w parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w udzielanie pomocy rodzinom osób internowanych i represjonowanych. W dniach 13-23 czerwca 1982 r. przewodniczył nabożeństwom oprawianych w formie nowenny w intencji uwolnienia internowanych, a następnie oprawiał w latach 1982-1989 msze święte w intencji ojczyzny w każdy czwartek. 
Współzałożyciel i opiekun kościelny Duszpasterstwa Ludzi Pracy, złożonego z Konfraterni Akademickiej, Robotniczej, Nauczycielskiej i Samarytańskiej. Pomysłodawca, a następnie kanclerz niezależnego Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Inspirator powstania przy duszpasterstwie ośrodka kultury niezależnej, organizującego w przyziemiu kościoła, (tzw„bunkrze”) liczne koncerty, recitale, spektakle teatralne (np. Teatru Ósmego Dnia), występy kabaretowe (np. Jacka Fedorowicza), wystawy fotograficzne (np. Stanisława Markowskiego i Andrzeja Stawiarskiego), będącego miejscem kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Organizowano także festiwale piosenki religijnej „Sacrosong”. Pomysłodawca powołania Niezależnej Telewizji Mistrzejowice. 
Podczas strajku w Hucie im. Lenina w dniu 1 maja 1988 r. nielegalnie przedostał się na teren zakładu i odprawił mszę świętą dla strajkujących. Po stłumieniu strajku organizator Wikariatu „Solidarności”, który udzielał pomocy represjonowanym.
Gospodarz Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • ks. T. Isakowicz – Zaleski, „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007
    • J. L. Franczyk, „Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989”, Kraków 2004
    • https://jancarz.ipn.gov.pl/
    • P. Warisch, „Ksiądz Kazimierz”, Kraków 2014