Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Klemens Bieliński

ur. w 1947 roku w m. Trzebielino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Od 30 sierpnia 1980 r. był członkiem organizacji związkowej, a następnie działaczem NSZZ „Solidarność” PKP w Koszalinie. Od października 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Węzła Kolejowego w Koszalinie. W lipcu 1981 r. podjął próbę zorganizowania strajku solidarnościowego ze strajkującymi załogami LOT-u. W październiku 1981 r. wyraził zgodę na zorganizowanie komórki Konfederacji Polski Niepodległej na bazie członków NSZZ „Solidarność” Węzła PKP w Koszalinie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. udostępniał pomieszczenia służbowe dla byłych członków Związku w celu prowadzenia w nich dyskusji politycznych.
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. odbywał przymusowe przeszkolenie wojskowe w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie, od 10 listopada 1982 r. przydzielony był do 6 kompanii pontonowej. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i dotkliwą represją polityczną, która nie miała oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN