Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Beata Świerczewska

ur. w 1957 roku w m. Solec Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Beata Świerczewska od marca 1979 r. do grudnia 1981 r. była kolporterką niezależnych wydawnictw na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego udostępniała swoje mieszkanie dla redakcji oraz drukarni pisma „Z dnia na dzień”. Zapewniała również aprowizację dla zespołu redakcyjnego oraz pełniła funkcję łącznika, przewożąc cały nakład pisma do centralnego punktu kolportażowego na Akademii Medycznej. Z redakcją „Z dnia na dzień” współpracowała do 1984 r.
W związku z prowadzoną działalnością zatrzymywana była przez Służbę Bezpieczeństwa, a w jej mieszkaniu kilkukrotnie przeprowadzono rewizje.     
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej