Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mucha Józef

Józef Mucha

ur. w 1947 roku w m. Kozin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
W latach 1981–1989 był członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa zielonogórskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność podziemną: organizował pomoc materialną dla osób represjonowanych i ich rodzin w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy (1981–1983), brał udział w budowie i ukrywaniu przed SB podziemnej drukarni w Drożkowie k. Żar (1981–1982) oraz utrzymywał kontakty z innymi działaczami „Solidarności” z województwa zielonogórskiego. Działał również w konspiracyjnych strukturach Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej (1983–1989), pomagając w organizacji prelekcji, spotkań opozycjonistów i pielgrzymek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków