Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Miller

ur. w 1930 roku w m. Gardzienice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Zygmunt Miller w 1980 r. był założycielem lokalnych struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Sośno.
W grudniu 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Sośnie oraz wszedł w skład Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od dnia 13 grudnia 1981 r. do wyborów w czerwcu 1989 r. był zaangażowany w działalność podziemnych struktur związkowych. Utrzymywał kontakty z działaczami opozycji demokratycznej, brał udział w spotkaniach i protestach rolniczych, mszach św. za Ojczyznę oraz uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Rolników w Bydgoszczy. Ze spotkań przywoził podziemną prasę i literaturę, którą następnie rozprowadzał na terenie gminy Sośno. Organizował spotkania działaczy „Solidarności Rolniczej”  w Sośnie. Był też organizatorem wyjazdów na Dożynki do Częstochowy oraz do miejsc pamięci narodowej, które stanowiły formę protestu przeciwko ówczesnej władzy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków