Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ludwik Dziwis

ur. w 1953 roku w m. Miasteczko Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Ludwik Dziwis był pracownikiem Centrum Konstrukcyjno-Technologicznego Maszyn Górniczych „Komag” w Gliwicach. 
W dniach 14-17 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku na terenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” w Tarnowskich Górach. Za udział w strajku został zwolniony z pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego angażował się w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin w ramach współpracy z Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach. 
Od lipca 1983 r. współpracował z podziemnymi strukturami związkowymi Regionu Mazowsze. 
W latach 1982-1989 r. Pan Ludwik Dziwis prowadził zagrożoną represjami działalność opozycyjną, polegającą na kolportażu i magazynowaniu w prywatnym mieszkaniu prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”. Pan Ludwik Dziwis był ponadto jednym z inicjatorów utworzenia podziemnych struktur terenowych „Solidarności” na terenie Tarnowskich Gór. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Tarnogórska „Solidarność” 1980-1990”, pod red. K. Gwoździa i S. Rosenbauma, Katowice 2016.