Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żelazko Edward

Edward Marian Żelazko

ur. w 1950 roku w m. Stary Dziebałtów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Edward Marian Żelazko w sierpniu 1980 r. stanął na czele strajku pracowników  w Fabryce Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Konwent” w Końskich, gdzie współorganizował NSZZ „Solidarność”, będąc członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie aktywnym działaczem Komisji Zakładowej, jawnie krytykującym politykę partii i rządu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywał w okresie 13.12.1981 r. – 26.12.1981 r. W okresie od listopada 1982 r. do  lutego 1983 r. odbył trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe w JW 2198 w m. Czarne, które było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. W latach 1980–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: