Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Franciszek Siedlecki

ur. w 1951 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Marek Franciszek Siedlecki w latach 1980-1981 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” dalej prowadził działalność opozycyjną w jego podziemnych strukturach. Brał czynny udział w drukowaniu oraz  kolportażu prasy podziemnej m.in.: "Wolnego Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego Zakładów Metalowych – Solidarność", "Biuletynu Solidarności Mazowsze". Ponadto prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych i represjonowanych. Pan Marek Franciszek Siedlecki był w 1988 r. inicjatorem i współtworzącym nowe struktury NSZZ „Solidarność”, zarówno w zakładzie pracy, jak i w Międzyzakładowej Komisji Regionalnej "Solidarność" Ziemia Radomska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków