Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trojan Kazimierz

Kazimierz Franciszek Trojan

ur. w 1951 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Od schyłku lat 70. był zaangażowany w działalność Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, w późniejszym okresie aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z uwagi na prowadzoną działalność związkową został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w kolejno w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju i Uhercach. Wolność odzyskał 7 lipca 1982 r. Przez cały ten okres, jak i w latach późniejszych był poddany kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN