Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Robert Andrzej Tomczak
ur. w 1938 roku w m. Kostopol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018

Biogram

Robert Andrzej Tomczak, nauczyciel filozofii na Akademii Medycznej w Białymstoku, był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem redakcji Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku oraz uczelnianego Biuletynu „Solidarności”.  Z powodu swojej działalności w czerwcu 1982 roku został zakwalifikowany przez komisję weryfikacyjną przy Akademii Medycznej w Białymstoku do usunięcia z uczelni. Zwolniono go z pracy w czasie, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Ze względu na prowadzenie działalności skierowanej przeciwko linii politycznej PZPR był rozpracowywany i inwigilowany przez funkcjonariuszy Słuzby Bezpieczeństwa WUSW w Białymstoku od października 1983 roku do kwietnia 1985 roku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

1. B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
2. K. Sychowicz, Działania władz i aparatu bezpieczeństwa wobec środowiska nauk. uczelni biał. w latach 1980-1989, w: Naukowcy władzy, władza naukowcom, pod red. P. Franaszka, Warszawa 2010.
3. K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.