Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marczuk Ireneusz

Ireneusz Marczuk

ur. w 1949 roku w m. Głuszyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Ireneusz Marczuk był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mebli w Białymstoku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Zwolniony z internowania został 2 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)