Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marchewka Henryk

Henryk Marchewka

ur. w 1944 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Henryk Marchewka był aktywnym działaczem opozycji w latach 1980-1989. Po ogłoszeniu stanu wojennego próbował nakłonić część pracowników krakowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego KRAKBUD do akcji protestacyjnej. Pomimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej nie zaniechał działalności m.in. usiłując nawiązać kontakty z byłymi działaczami Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’ celem przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz internowanej przewodniczącej KZ NSZZ – Anny Galus. 
W wyniku weryfikacji pracowników przedsiębiorstwa Pan Henryk Marchewka podobnie jak inni pochodzący z poza terenu woj. krakowskiego został zwolniony z pracy. Następnie związał się z warszawską grupą redakcyjną „KAT” (Katowicka Agencja Telegraficzna). W dniu 15 VI 1986 r. wraz z innymi osobami zatrzymano Henryka Marchewkę w trakcie druku nielegalnego czasopisma „KAT”. Został tymczasowo aresztowany i postawiony w stan oskarżenia. Pan Henryk Marchewka wyrokiem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawa z dn. 23 VI 1986 r. został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności i osadzony w Zakładzie Karnym w Białołęce, gdzie przebywał od 18 VI do 15 VIII 1986 r., kiedy to skorzystał z amnestii i wyszedł na wolność. 
Pan Stefan Marchewka pomimo aresztowania w 1986 r. nie zaprzestał sprzecznej z ówczesnym prawem działalności politycznej, utrzymując aktywne kontakty z byłymi działaczami „Solidarności”, w tym również z terenu Gliwic, gdzie pełnił rolę kolportera wydawnictw bezdebitowych. W trakcie obrad „okrągłego stołu” intensywnie kolportował na terenie parafii św. Krzyża w Gliwicach prasę „Solidarności” Podczas całej swej działalności opozycyjnej był kilkakrotnie przesłuchiwany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN