Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sabatowski Zygmunt

Zygmunt Sabatowski

ur. w 1931 roku w m. Malachin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Zygmunt Sabatowski do 1982 r. był pracownikiem Gdańskich Zakładów Graficznych. W sierpniu 1980 r. drukował ulotki i pisma podczas strajków w Stoczni Gdańskiej i Stoczni w Gdyni, współorganizował Wolną Drukarnię Stoczni Gdynia. Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, oddelegowany do pracy w drukarni Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie w Zarządzie Regionu. W styczniu 1982 r. był współorganizatorem tajnej drukarni, drukował m.in. pismo „Solidarność”, ulotki i plakaty. 
Za działalność związkową został 10 lutego 1982 r. aresztowany i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3,5 roku więzienia. Osadzony został najpierw w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie w Zakładzie Karnym w Potulicach. W lipcu 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii. 
Po wyjściu z więzienia zwolniony z pracy, nie zaprzestał działalności związkowej. Od października 1985 r. do 9 stycznia 1986 r. był członkiem podziemnej „Regionalnej Komisji Koordynacyjnej” NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk. Współorganizował tajne drukarnie, drukował pisma podziemne „Solidarność”, „Portowiec”. 
9 stycznia 1986 r. ponownie został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku zostało zakończone 30 czerwca 1986 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdańsku, następnie  postępowanie zostało przeniesione do Sądu Najwyższego, który 13 września 1986 r. na mocy ustawy o amnestii uchylił tymczasowe aresztowanie i umorzył postępowanie karne. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej