Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Wojciech

Wojciech Jan Sobolewski

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
W drugiej połowie lat 80. był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie. Od lutego 1988 r. do końca 1989 r. był aktywnym uczestnikiem, pomysłodawcą i współorganizatorem wielu happeningów orgaznizowanych przez NZS, a od lata 1988 r. Warszawskiej Pomarańczowej Alternatywy, której był założycielem. Brał m.in. udział organizacji happeningów zatytułowanych: Stosunkowo Wielkie Manewry AntyMON – SB (24 lutego 1988 r.), Rewolucja Krasnali (Dzień Dziecka, 1 czerwca 1988 r.), Spacer Wyborczy w Bieli Skąpany (w dzień wyborów do rad narodowych 19 czerwca 1988 r.), happening W Obronie Komunistycznej Ojczyzny – „Grudnia nie damy!” (7 października 1988 r.), Z gruntu apolityczna impreza, czyli Rew-Rewia Soc-Mody (6 listopada 1988 r.), Wielkie Żarcie (29 listopada 1988 r.), Niewidzialna Armia, czyli Konspira Musi Być (20 stycznia 1989 r.), Pollock Potrafi (24 lutego 1989 r.), Wielkie Mycie (26 lutego 1989 r.), STRĄK w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (5 maja 1989 r.) Noc Ikonoklastów (noc 2/3 czerwca 1989 r. na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu). 
W związku ze swoim zaangażowaniem Pan Wojciech Jan Sobolewski był wielokrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską i osadzany w areszcie na 48 godzin. Został zatrzymany 1 lutego 1988 r. w okolicy Ambasady Rumunii w Warszawie, za udział w nielegalnym zgromadzeniu, jednocześnie w chwili zatrzymania posiadał dużą ilość ulotek o treści Dzień międzynarodowej solidarności ze społeczeństwem Rumunii. 24 lutego 1989 r. w Pasażu Śródmiejskim uczestniczył w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go mimo wezwań organów MO, oraz bez zezwolenia używał urządzenia nagłaśniającego. 22 sierpnia 1988 r. został zatrzymany w rejonie ul. Sewerynów i osadzony w areszcie DUSW Śródmieście za malowanie na autobusach MZK haseł o treści sierpień też był nielegalny, następnie 7 października 1988 r. w trakcie happeningu organizowanego przez Pomarańczową Alternatywę na pl. Dzierżyńskiego (Bankowym) w Warszawie. 24 lutego 1989 r. został ponownie zatrzymany w Pasażu Śródmiejskim w trakcie happeningu „Pollock potrafi”, gdzie zarzucono mu nawoływanie do zakłócania porządku publicznego. W wyniku tych zatrzymań był skazywany przez warszawskie Kolegia do spraw Wykroczeń na kary grzywny oraz powiadomienie władz uczelni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, pod red. Jana Olaszka, Warszawa 2020: hasło rzeczowe „Pomarańczowa Alternatywa”
    • Wojciech Sobolewski. Krótki Kurs WP(a) Warszawska Pomarańczowa Alternatywa we wspomnieniach i drukach, publikacja internetowa www.orangealternativemuseum.pl [dostęp 19.07.2023 r.]
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN