Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszczyk Ewa

Ewa Jadwiga Błaszczyk

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Ewa Jadwiga Błaszczyk utrzymywała kontakty z łódzkimi przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników. Przechowywała i kolportowała pisma: „Puls”, „Robotnik”, „Solidarność z Gdańskiem” i wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu. Była członkiem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Brała udział w akcjach ulotkowych, w stanie wojennym współorganizowała mieszkania dla ukrywających się i wsparcie finansowe dla osób związanych z NSZZ „Solidarność”. 20.02.1982 r. została zatrzymana pod zarzutem rozpowszechniania w okresie od 13.12.1981 r. do 20.02.1982 r. nielegalnego biuletynu „Solidarność Walcząca”. Wyrokiem z 13.05.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. zł grzywny. W tym samym dniu opuściła Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN