Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żurowska Krystyna

Krystyna Żurowska

ur. w 1947 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Od lat 80-tych XX wieku była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Od 01.10. 1981 r. pracowała na stanowisku bibliotekarza w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Utrzymywała kontakty z działaczami opozycji starachowickiej. W okresie stanu wojennego udzielała pomocy rodzinom osób internowanych, przechowywała nielegalne wydawnictwa. 
W styczniu 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa  przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą z Panią Krystyną Żurowską, w następstwie której została zatrzymana 
na 48 godzin. W sierpniu 1982 r. w mieszkaniu Krystyny Żurowskiej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania, w czasie którego znaleziono nielegalne pisma. 
Internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, w którym przebywała w okresie od 28.08.1982 r. do 01.10.1982 r.  Po wyjściu z internowania nie zaprzestała działalności i nadal utrzymywała kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności”. W dniu  09.08.1984 r. uczestniczyła w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Za udział w nielegalnym marszu została ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie karą grzywny w wysokości 12 000 złotych oraz kosztami postępowania w wysokości 150 złotych.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej