Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Melak

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018
Biogram
Był członkiem Komitetu Katyńskiego oraz pełnił funkcję szefa obszaru warszawskiego Konfederacji Polski Niepodległej. W trakcie swojej działalności korzystał z pomocy siatki uczniów szkół średnich do przekazywania informacji np. o organizowanych pochodach. Był współorganizatorem demonstracji 3 maja 1982 r. w Warszawie, która zmieniła się w zamieszki i starcia z MO. Uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz innych materiałów propagandowych KPN. Był twórcą sztandaru KPN, który następnie ukrywał. Uczestniczył w pracach Komitetu Więzionych za Przekonania. W związku ze swoją działalnością opozycyjną był internowany w okresie od 8 maja do 23 grudnia 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Warszawie Białołęce, Rzeszowie-Załężu i w Uhercach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej