Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Jerzy

Jerzy Jan Kowalski

ur. w 1956 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Jerzy Kowalski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w toruńskim Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej „Geofizyka”, gdzie zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych czasopism takich jak: „Geofon” i „Toruński Informator Solidarności”.
W latach 1982-1989 uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Toruniu oraz w latach 1986-1989 w pracach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Od 1987 r. był członkiem kierownictwa Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej w Toruniu. Dnia 12 sierpnia 1989 r. został zatrzymany w Toruniu za kolportaż ulotek o treści antypaństwowej sygnowanych przez KPN. Po przesłuchaniu w siedzibie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności