Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adolf Chojnacki

ur. w 1932 roku w m. Cichawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2016
Biogram
Ksiądz rzymskokatolicki, wikary w Rabce – Zdroju, Poroninie, Bielsku – Białej, Kozach, Chrzanowie, Skawinie, Nowym Targu, Grabiu oraz Babicach. Począwszy od 1981 r. administrator parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Bieżanowie. 
W czasie wieloletniej działalności duszpasterskiej w głoszonych kazaniach odważnie przeciwstawiał się ustrojowi komunistycznemu. W latach 1980-81 nawiązał współpracę ze strukturami NSZZ „Solidarność”. 
Po 13 grudnia 1981 r. w pracy duszpasterskiej otwarcie wyrażał sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego, domagając się jego zniesienia. Dał temu wyraz oprawiając msze święte w żałobnych szatach liturgicznych, a następnie inicjując praktykę odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny w każdy trzynasty dzień miesiąca. Ponadto kościół parafialny zyskał patriotyczny wystój z wykorzystaniem flag narodowych, wizerunków orła w koronie, emblematów „Solidarności” itp. Jednocześnie zajmował się kolportażem wydawnictw drugoobiegowych. Kościół w Bieżanowie stał się także miejscem powołania w sierpniu 1982 r. podziemnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. 
W dniach od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. umożliwił prowadzenie w bieżanowskim kościele rotacyjnego protestu głodowego, zorganizowanego przez działaczy Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie przy udziale opozycjonistów z całego kraju.  
Począwszy od 1986 r. administrator parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego, która stała się ważnym ośrodkiem spotkań działaczy różnych środowisk opozycyjnych. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
Podczas kampanii przed wyborami w czerwcu 1989 r. zaangażowany we wsparcie kandydatów popieranych przez „Solidarność” oraz Konfederację Polski Niepodległej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN