Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Jerzy

Jerzy Wojciechowski

ur. w 1947 roku w m. Szczecinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Jerzy Wojciechowski pracował w Zakładach Sprzętu Instalacyjnego „Polam” w Szczecinku, gdzie od sierpnia 1980 r. udzielał się w strukturach NSZZ „Solidarność” jako członek Komisji Zakładowej. W czasie stanu wojennego zaangażował się w tworzenie i kolportaż nielegalnych ulotek na terenie zakładu pracy. 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i rozkazem z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 stycznia 1983r. 
Po zakończeniu stanu wojennego namawiał współpracowników do bojkotu nowych związków zawodowych. Utrzymywał kontakt z działaczami NSZZ „Solidarność” oraz Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Praw przy kościele św. Ducha w Szczecinku.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN