Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Roman Formela

ur. w 1953 roku w m. Reda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Edward Formela 17 grudnia 1970 r. był świadkiem ataku wojska i milicji na robotników udających się do pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Udzielał pomocy rannym, zatrzymywał przejeżdżające samochody, które zawoziły ich do szpitali. 18 sierpnia 1980 r. przyłączył się do strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Należał do straży strajkowej, której zadaniem było utrzymanie porządku na terenie zakładu pracy. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Brał udział w budowie i montażu Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni. W latach 1982-1984 działał w nieformalnej grupie skupionej wokół ks. Hilarego Jastaka z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, której celem było udzielanie pomocy finansowej rodzinom internowanych i aresztowanych działaczy opozycji. Uczestniczył w demonstracjach, organizowanych 1 i 3 maja, 31 sierpnia, brał udział w mszach za Ojczyznę, odprawianych w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku. Kolportował ulotki w pociągach podmiejskich miedzy Gdańskiem a Wejherowem oraz na terenie Wydziału W-1 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M.Lademann, XXXV lat NSZZ „Solidarność”. Wejherowski ołtarz Solidarności. Wspomnienia wejherowskich działaczy, Wejherowo 2015
    • D. Sadowska, A. Kołodziej, R. Zwiercan, Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni tom IV, Gdynia 2015