Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Janusz Lemański

ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. W latach 1983-1986 był działaczem Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia”, następnie Grupy Politycznej „Niezawisłość”, a od 1987 r. Konfederacji Polski Niepodległej. Współorganizował druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnej Trybuny”, miesięcznika „Unia” i książek Wydawnictwa Polskiego KPN. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków