Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Janusz Lemański
ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. W latach 1983-1986 był działaczem Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia”, następnie Grupy Politycznej „Niezawisłość”, a od 1987 r. Konfederacji Polski Niepodległej. Współorganizował druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnej Trybuny”, miesięcznika „Unia” i książek Wydawnictwa Polskiego KPN. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków