Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Goździk

ur. w 1933 roku w m. Maliszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w działalność „Solidarności” w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim. Jako przedstawiciel FUD wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Oddział w Mińsku Mazowieckim. W czasie stanu wojennego włączył się w działalność związkową w warunkach podziemnych. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowaniu w FUD. Zbierał także składki od członków Związku, na Wydziale Głównego Mechanika i Głównego Energetyka FUD, dla rodzin internowanych działaczy. W 1982 roku uczestniczył w tajnych posiedzeniach MKZ i użyczał swojego mieszkania na spotkania podziemnych struktur „Solidarności”. W latach 1983-1987 kolportował na terenie Mińska nielegalną prasę: „Wola”, „Słowo podziemne”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Robotnik”, dostarczane z FSO w Warszawie. W 1984 r. uczestniczył we Mszach Św. za Ojczyznę w kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Z powodu tej działalności był kontrolowany operacyjnie do 1987 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej