Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bortnik  Zbigniew
Zbigniew Paweł Bortnik
ur. w 1932 roku w m. Horodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

    Zbigniew Paweł Bortnik (1932–2014) od 1970 r. pracował w Zakładzie Rolnym w Stubnie. W październiku 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładzie pracy. We wrześniu 1981 r. został zastępcą przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, uczestniczył również w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.
W okresie od 13.12.1981 r. do 25.06.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Po zwolnieniu z internowania współorganizował kolportaż prasy oraz wydawnictw podziemnych, uczestniczył również w uroczystościach patriotycznych w Rzeszowie. Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r. Od stycznia 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Przemyślu, a od kwietnia tego roku przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej