Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Sołek

ur. w 1946 roku w m. Gniewczyna Łańcucka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Stanisław Sołek (1946-2020) od 1973 r. pracował w Fabryce Maszyn w Leżajsku. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy, z czasem wchodząc w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrył i przechowywał do 1988 r. dokumentację  KZ NSZZ „Solidarność” Fabryki Maszyn w Leżajsku. Od kwietnia 1982 r był łącznikiem pomiędzy tajnymi strukturami „Solidarności” w Leżajsku i Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie; był współorganizatorem oraz w latach 1983-1989 działaczem Terenowej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Leżajsku; kolportował prasę i wydawnictwa bezdebitowe na terenie ziemi leżajskiej oraz współpracował z redakcjami: biuletynu informacyjnego RKW „Solidarność Trwa”, pisma TKW „Żądło” oraz pisma „Łącznik”. Współorganizował Duszpasterstwo Rolników i Duszpasterstwo Środowiskowe przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. W 1988 r. znalazł się w jawnej KZ  NSZZ „Solidarność” FM w Leżajsku, a w lutym 1989 r. wszedł w skład jawnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Rzeszów, jako przedstawiciel Fabryki Maszyn w Leżajsku; był ponadto współorganizatorem i członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie. Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. W kwietniu 1983 r. został zatrzymany, a następnie zastosowano wobec niego dozór milicyjny. Został również dyscyplinarnie zwolniony z pracy, do której po kilku miesiącach został przywrócony przez Sąd Pracy w Rzeszowie. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej