Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Małgorzta Rozpędowska

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Pani Ewa Rozpędowska w latach 1981-1982 była członkiem siatki informacyjnej działającej na rzecz Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. W ramach tej działalności współtworzyła zespół zbierający informacje z zakładów pracy oraz zajmowała się kolportażem pisma „Z dnia na Dzień”.
W latach 1983-1989 Pani Rozpędowska prowadziła działalność na rzecz Solidarności Walczącej. Pełniła również funkcję łączniczki oraz kolportera niezależnych wydawnictw. W latach 1986-1987 Pani Rozpędowska współpracowała z redakcją „Biuletynu Dolnośląskiego”. W latach 1987-1989 nawiązała kontakty z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką. W ramach tej organizacji zajmowała się m.in. kolportażem Biuletynu Informacyjnego SPCzS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej