Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Pluta

ur. w 1947 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Jan Pluta był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL.W dniach 29-30 VIII 1980 r.  brał udział w strajku w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Węglowego w Tychach, gdzie pracował.  Od września 1980 r. działacz NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Komitetu Założycielskiego, od września do grudnia 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, następnie członka Komitetu Zakładowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m .in: „KOS”, „Podziemny Informator Katowicki”, „Tygodnik Mazowsze”., „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Powrót do Życia”, „WiS. Wolni i Solidarni”. Za powyższe Jan Pluta w dniu 29 IV 1985 r. został zatrzymany, a w dniu 2 V 1985 r. postanowieniem wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Tychach  tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie przebywał do 20 VIII 1985 r. Areszt opuścił po zmianie tymczasowego aresztowania na dozór milicyjny. 
W dniu 13 I 1986 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie skazał Pana Jana Plutę na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, karę grzywny, dozór sądowy oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. 
W dniu 22 VIII 1988 r. zorganizował strajk w KWK „Lenin” w Mysłowicach na znak solidarności ze strajkującymi górnikami z KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, który przerodził się w strajk okupacyjny zakończony w dniu 24 VIII 1988 r. Za udział w powyższym proteście Pan Jan Pluta został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 
Przywrócony do pracy w kopalni w  listopadzie 1988 r. W 1988 r. ponownie został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „ Solidarność” przy KWK  „Lenin”  w Mysłowicach. 
Z uwagi na zaangażowanie w odzyskanie przez Polskę niepodległości  i suwerenności Pan Jan Pluta podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństw z wykorzystaniem wielu technik i metod operacyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN