Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Komołowski Longin

Longin Komołowski

ur. w 1948 roku w m. Czaplinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Ukończył Politechnikę Szczecińską, Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W latach 1961-2002 pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Wielokrotnie uczestniczył w strajkach w Stoczni: w dniach 17-22 grudnia 1970 r., 22-25 stycznia 1971 r., 18-30 sierpnia 1980 r. i 13-15 grudnia 1981 r. Następnie był członkiem tajnej Komisji Zakładowej Stoczni. W latach 1982-1989 zajmował się organizowaniem druku, pisaniem artykułów i kolportażem podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Grot”, „Obraz”, „BIS”, ulotek, kalendarzy, znaczków itp. W okresie 1982-1984 współorganizował Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną  w Szczecinie, ponadto współorganizował pomoc rodzinom internowanych i uwięzionych. Od 1984 r. wchodził w skład Rady Koordynacyjnej „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W latach 1982-1989 brał udział w przekazywaniu podziemnych wydawnictw i informacji do Berlina i Szwecji, jak również w przerzutach z Zachodu do Polski sprzętu poligraficznego. W okresie 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, poddawany rewizjom, przesłuchiwany i karany grzywną za drukowanie podziemnych wydawnictw. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010