Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janowski Gabriel

Gabriel Janowski

ur. w 1947 roku w m. Konstantów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Jest absolwentem Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie w latach 1974-1988 pełnił funkcję adiunkta, jednocześnie prowadził wraz z rodzeństwem gospodarstwo rolne w miejscowości Stare Faszczyce.
W 1980 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie rolniczych związków zawodowych, był m.in. założycielem Samorządnego Związku Producentów Rolnych. W 1981 r. uczestniczył w Zjeździe Zjednoczeniowym związków zawodowych rolników w Poznaniu,  gdzie powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którego został wiceprzewodniczącym oraz rzecznikiem prasowym. W grudniu 1981 r. został wybrany przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie Białołęce a następnie w Strzebielinku. Powodem internowania była aktywna działalność w rolniczej „Solidarności”. Internowanie uchylono 18 listopada 1982 r. 
Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, zaangażował się w tworzenie struktur oraz działalność duszpasterstwa rolników, co było powodem wzmożonego zainteresowania jego osobą ze strony organów bezpieczeństwa państwa. Był wydawcą oraz autorem w podziemnym piśmie „Słowo i Czyn”. Jednocześnie Służba Bezpieczeństwa inspirowała działania mające na celu administracyjne nękanie go (m.in. kontrole skarbowe, kontrole Straży Pożarnej w jego gospodarstwie lub „przypadkowe” zatrzymania przez patrole drogowe MO). 
W dniu 17 listopada 1987 r. został zatrzymany przez MO w Błoniu w trakcie przewożenia prywatnym samochodem wydawnictw bezdebitowych i ulotek m.in. pism „Słowo i Czyn”, „Wola”, „Mazowsze”. 
W dniu 24 sierpnia 1988 r. został zatrzymany z powodu agitacji i nawoływania do strajku oraz za „wtargnięcie” na teren Kopalni Węgla Kamiennego „Lenin” w Mysłowicach, za co został obciążony kosztami postępowania przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Mysłowic.
W 1987 r. został członkiem działającej jawnie, lecz niezarejestrowanej administracyjnie, Krajowej Rady Rolników „Solidarność”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako członek Zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej oraz Podzespołu ds. rolnictwa. W dniu 4 czerwca 1989 r. został wybrany senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej