Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Juszczak Andrzej

Andrzej Euzebiusz Juszczak

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Andrzej Juszczak od 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w którym działał do zakończenia studiów w 1984 r. W dniu 13.12.1981 r. uczestniczył w przeprowadzonej w siedzibie Wydziału akcji niszczenia - w celu uniemożliwienia przejęcia przez Służbę Bezpieczeństwa - dokumentacji strajkowej ze stycznia, lutego i listopada 1981 r. oraz imiennych wykazów członków NZS UŁ. W stanie wojennym kolportował ulotki i wydawnictwa niezależne, w tym objętą cenzurą literaturę emigracyjną, oraz brał udział w manifestacjach ulicznych na terenie Łodzi. W latach 1983–1984 uczestniczył w pracach związanych z powstaniem Samorządu Studenckiego UŁ i współredagował jego dokumenty programowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989”, red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016