Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malczewski Janusz

Janusz Bolesław Malczewski

ur. w 1939 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Janusz Malczewski został zatrzymany dnia 20 X 1971 r., a następnie tymczasowo aresztowany dnia 22 X 1971 r. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Katowicach z dnia 1 IX 1972 r. został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności za to, że od stycznia 1970 r. do października 1971 r. drukował i rozsyłał do instytucji państwowych i osób prywatnych na terenie całego kraju ulotki pt. „Odezwa Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego” o treści antypaństwowej dotyczącej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Po rewizji wyroku Sąd Wojewódzki w Katowicach w dniu 15 XII 1972 r. zmienił karę na 3 lata pozbawienia wolności. Pan Janusz Malczewski wyrok odbywał w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Zwolniony warunkowo dnia 4 III 1974 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN